Høringssvar fra Statens sivilrettsforvaltning

Høringssvar - NOU 2016-9

Dato: 28.02.2017

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringssvar til NOU 2016:9 " Rettferdig og forutsigbar- voldsskadevoldeerstatning".

 

Med vennlig hilsen 

Statens sivilrettsforvaltning

 

Anette Angelsen Haanes
seniorrådgiver

Vedlegg