Høringssvar fra Norsk pasientskadeerstatning

Høring - Voldsoffererstatningsutvalgets utredning NOU 2016- 9 "Rettferdig og forutsigbar - voldskadeerstatning"

Dato: 01.03.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg