Høringssvar fra Advokatforeningen

Høring - Voldsoffererstatningsutvalgets utredning NOU 2016 9 "Rettferdig og forutsigbar - voldskadeerstatning"

Dato: 28.02.2017

Svartype: Med merknad

Vedalgt følger Advokatforeningen sin uttalelse

Vedlegg