Høring -Forslag til lovhjemmel som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å lovfeste en hjemmel i stiftelsesloven som åpner for å oppheve boligstiftelser etablert av norske kommuner. Høringsnotatet er utarbeidet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.10.2020

Søket ditt gav 76 treff.