Høringssvar fra Sjømat Norge

Høringssvar - begjæring om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for fiskeindustribedrifter

Dato: 31.10.2016

Svartype: Med merknad

Se vedlagte høringssvar fra Sjømat Norge.

Vedlegg