Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Begjæring om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for fiskeindustribedrifter

Dato: 31.10.2016

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken