Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på vei

Dato: 16.11.2016

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til den aktuelle høringen.