Høringssvar fra Yrkestrafikkforbundet - YTF

Høringssvar - begjæring om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på vei. Yrkestrafikkforbundet

Dato: 16.11.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg