Høringssvar fra Norges Lastebileier-Forbund

Høring om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for godstransport fra vei.

Dato: 17.11.2016

Svartype: Med merknad

NLF gir betinget støtte til å videreføre aktuell forskrift, men går inn for endringer både mht. omfang og oppfølging.

Vedlegg