Høringssvar fra Arbeidsgiverforeningen Spekter

Høringssvar - Begjæring om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på vei

Dato: 16.11.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg