Høringssvar fra Klima- og miljødepartementet

Høring - diverse endringer i lovgivning om industrielt rettsvern

Dato: 23.10.2017

Svartype: Uten merknad

Klima- og miljødepartementet viser til brev 22. juni 2017.

Klima- og miljødepartementet har ingen merknader.