Høringssvar fra Bioteknologirådet

Diverse endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern

Dato: 17.10.2017

Svartype: Ønsker ikke kommentere

Bioteknologirådet velger å ikke avgi høringssvar i denne saken da den ikke er tilstrekkelig relevant i forhold til mandatet.