Høringssvar fra Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende - LUPE