Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Dato: 08.05.2019

Det vises til Arbeids- og sosialdepartementets brev av 28. mars 2019, deres. ref. 19/1064.

Utenriksdepartementet har ingen merknader.