Høringssvar fra Os kommune v/ bestillar og forvalter kontoret og barneverntenesta