Høringssvar fra Tromsø kommune, Tildelingskontoret

Dato: 08.05.2019

Høringssvar fra Tromsø kommune - Tildelingskontoret:

1) Tildelingskontoret i Tromsø kommune mener at èn ukes ferie er altfor kort periode med ferie for pårørende med særlig tyngende omsorgsansvar for barn/unge. Vi har tidligere praktisert inntil to ukers ferieavlastning, etter pårørendes ønsker, og mener at dette bør være mulig også i fremtiden for å sikre pårørende nødvendig hvile og restitusjon.

2) Tildelingskontoret i Tromsø kommune ser med bekymring på at inngangsvilkåret for å utføre ferieavlastning skal være at avlastningen ikke skal være svært belastende. De fleste brukere som vi har i privat avlastning, og som også benytter ferieavlstning er særlig krevende. Dette forslaget vil "slå ben under" vår mulighet til å innvilge ferieavlasatning. Tromsø kommune mangler institusjonsavlastningsplasser dersom dette skal benyttes som et alternativ til privat avlastning.

3) Det vil bli vanskelig å rekruttere privatavlastere som har jobb fra før i kommunen, dersom det stilles krav om at privatavlasteren må sikres tilsvarende lang ferie på et annet tidspunkt i året. Det å organisere ferieavlastning vil da ikke lengre bli et anliggende kun innenfor den avdelingen som har ansvaret. Vi har store utfordringer med å klare å rekruttere privatavlastere i dag.

Høringssvaret er ført i pennen av Katrin Reil Conradi, rådgiver Tildelingskontoret