Høringssvar fra Helse- og omsorgsdepartementet

Dato: 08.04.2019

Helse- og omsorgsdepartementet har ingen merknader til saken.

Vedlegg