Høringssvar fra Helsedirektoratet

Dato: 08.05.2019

Vedlagt følger Helsedirektoratets høringssvar til endring i forskrift om arbeidstid for avlastere.

Vedlegg