Høringssvar fra Kunnskapsdepartementet

Svar Høring om videreføring og endring i boliglånsforskriften

Dato: 11.04.2018

Svartype: Uten merknad

Vi viser til Finansdepartementets brev av 28.02.2018, om høring om videreføring og endring i boliglånsforskriften.

Kunnskapsdepartementet har ingen merknader til høringen.