Høringssvar fra Herman Cedergren

Refinansiering av lån ved bytte av bolig

Dato: 15.03.2018

Svartype: Med merknad

Boliglånsforskriften bidrar til å gjøre boligmarkedet ustabilt og kan fremtvinge unødvendig prisnedgang på boliger. Den bidrar også til å bremse utvikling av nye boliger, i ett marked med sterkt behov for nye boliger. 

 
Husholdninger med høyere gjeldsgrad enn Boliglånsforskriften tillater, som har levd i mange år med en stabil og håndterbar gjeldsgrad gjennom perioder med både høye og lave renter, kan med gjeldende forskrift aktivt forhindres fra å bytte bolig. §9 punkt 2. spesifiserer at pantet skal være i samme bolig ved refinansiering. Konsekvensen av dette er at slike Husholdninger ikke kan bytte bolig i samme prisklasse, da flytting av bolig og dermed pant kommer inn under “Nye lån” og dermed også inn under Boliglånsforskriten. 
 
Slike Husholdninger tvinges dermed til å flytte til en billigere bolig for å oppfylle kravene i Boliglånsforskriften. Det finnes mange grunner til at en Husholdning ønsker å bytte bolig, barnhageplass, skoleplass, arbeidsplass osv er kanskje de vanligste årsakene. I de aller fleste tilfellene er det for slike Husholdninger utelukket å flytte til en billigere (dermed ofte mindre) bolig. I praksis blir man dermed tvunget til å bli boende for ikke å falle inn under Boliglånsforskriften ved bytte av bolig og dermed nødvendig flytting av panteobjekt. Ikke bare kan dette være svært uheldig for Husholdningen, men det stanser også omsetningen i markedet og hindrer kjøp av nye boliger og tilgjengeligheten av brukte boliger. 
 
Boliglånsforskriften må ha en paragraf som åpner for at Husholdninger kan bytte bolig og samtidig beholde den gjeldsgrad de har hatt fra før Boliglånsforskriften ble innført. Uten en slik paragraf tvinges Husholdninger til å bli boende, til tross for at for eksempel barnehage, skole arbeidsplass er langt unna. Dette er samfunnsmessig uholdbart og reduserer nødvendig omsetning i boligmarkedet.