Forsiden

Høringssvar fra Norsk Landbrukssamvirke

Dato: 20.03.2020

Norsk Landbrukssamvirke viser til Høring om endringer i hvitvaskingsregelverket (lov og forskrift) - EUs femte hvitvaskingsdirektiv mv.

Norsk Landbrukssamvirke støtter Samvirkene sitt høringssvar.

Mvh

Julie Nåvik Hval,

Fagsjef samvirke - Norsk Landbrukssamvirke