Høringssvar fra NRK

Dato: 10.12.2019

Vedlagt oversendes NRKs høringsuttalelse til forslag til endringer i personopplysningsloven mv.

Vennlig hilsen

Olav A. Nyhus

Direktør

NRK Juridisk og stab

Vedlegg