Høringssvar fra SVs etniske likestillingsutvalg

Nei til 5-årsregel

Dato: 11.05.2015

Svartype: Med merknad

Når man gifter seg i Norge, kan man skille seg etter en time, en måned eller ett år om man vil. Hvorfor skal kvinner som kommer til landet via familiegjenforening holde ut i ekteskapet i tre, eller som regjeringen nå foreslår, i fem år? Hvor er rettferdigheten? Hvor er likestillingen? Denne regelen kan utsette kvinner for overgrep og vold; de kan kanskje ikke returnere, men må holde ut i ekteskapet til de har vært her i de fem årene.

Vi vet at ikke alle samliv utvikler seg godt. Det gjelder også for samliv basert på familiegjenforening. Men, ektepar i gjenforente familier i Norge er underlagt et regelverk som i praksis ikke tillater skilsmisse de tre første årene. Dette kan ikke Norge være bekjent med. Kvinner uansett hvor i verden de kommer fra må ikke bli nødt til å underkaste seg mannen eller holde ut i psykisk eller fysisk voldelig ekteskap.

Mange av disse kvinnene flytter til Norge fra samfunn som ikke aksepterer skilsmisse og som de derfor ikke kan vende tilbake til. Vårt regelverk tvinger dem, og barna deres, til å bli i Norge og til å holde ut i familieforhold som utvikler seg på måter som norske kvinner ville hatt rett til å bryte ut fra.

Vi sier nei til regel om fem års ekteskap for selvstendig grunn til opphold. Kvinner må få permanent oppholdstillatelse fra ankomsten, fra dag én!