Høringssvar fra Shahab

Dato: 27.04.2015

Svartype: Med merknad

Så vidt  jeg  ser  hoved grunnen  for  å  heve  botidskravet  er  å frata  utvisningsvernet  fra kreminelle.  Jeg  mener  en tre års periode  er  mer  enn  nok god tid   for å finne ut om  en "evil" person   begår  en  kreminell handling. Har vedkommende  vært tre år pletfri siden dag en  i Norge, er sjansen  svært  lite om at  han/hun  gjør det i år 4 eller 5(utfordringen altid er begynnelsen). Det  er  ikke  gitt  at  alle  innvandrere  er  kreminelle  som  reiser  til  norge.  Noen  kommer  rett og  slett  fordi  det  er  behov  for  deres  ekpertise  i norge. Forskere, soesialister  og  ikke  minst  skiked workers. 

Mange som har  planlagt  å  kommet  til norge etter sksisterende  lover og regler  til  norge, fks  for  å  jobbe.  Blir  verken  riktig eller  rettferdig.  Nåværende  regler  er allerede strengtatt  i forhold til andre land i europa.  Jeg  mener  om  en slik  endring  skal  skje  i forbindelse  med  botidskravet,  må  det  gjelde  folk  som  kommer  fra  nå  av , for  ekseple  for  å  jobbe.