Høringssvar fra Hossein Ahmadi

Kommentar er forslag

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

når jeg velger Norge som reisemål for arbeid og bor, imigration reguleringen var klart at etter tre år skatt betaler du kan oppnå den fastboende, så etter to år er det ikke rettferdig at governent endre forskriften og gjelder for dem man som starter sine bosatt med 3 års midlertidig.