Høringssvar fra Norsk Organisasjon for Aylsøkere (NOAS)

HØRING endring i utlendingsloven og utlendingsforskriften hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse mv. Endringer i statsborgerloven

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

Se vedlagt høringssvar i pdf format

Vedlegg