Høringssvar fra Fellesorganisasjonen (FO)

Høringssvar - Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse mv. endringer i statsborgerloven.

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg