Høringssvar fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

NTNU høring - forslag til ending i utlendingsloven mv

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

NTNU sender herved sitt høringssvar på overnevnte lov og endirngsforslag.

Se vedlegg

Internasjonal seniorrådgiver

Kathrine Vangen

Vedlegg