Høringssvar fra Elisabeth Jansky

Nei til innstramminger!

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

 !