Høringssvar fra Reidun Berntsen

Høringssvar

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad


De fleste forslagene ser ut til å ha ganske ensidig som mål å skremme nødlidende mennesker fra å søke seg til Norge. Det er ikke vi som har det vanskelig, det er flyktningene. 
Forslagene vil vanskeliggjøre oppgaven for dem som vil inkludere seg i det norske samfunnet, og for dem som jobber med å bidra til dette.

Forslaget bygger opp under et dem og oss-samfunn som er fullstendig unødvendig. Det er ikke åpne armer for dem som trenger hjelp. Å foreslå 4-årsfrist før man kan søke familiegjenforening er  inhumant. Det som forsøkes skapt her, er utenforskap.
Det vil gjøre det norske samfunnet dårligere og mer utrygt og nyttige ressurser vil gå tapt. Innvandring har alltid hatt positive muligheter i seg, men da må vanskene ved innvandring møtes konstruktivt. Innvandring vil skje.
Det er avgjørende viktig at Norge nå holder fast ved at internasjonale avtaler skal følges, FN skal taes alvorlig, menneskerettighetene gjelder særlig når det blir alvor