Høringssvar fra Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Høringssvar til forslag om endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II)

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Les svaret her eller åpne vedlegg

Vedlegg