Høringssvar fra Tidligere ansatte ved Salhus asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere

Kommentarer til endringsforslag angående enslige mindreårige asylsøkere

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Vi som står bak dette høringssvaret mener at mange av endringsforslagene ikke vil ivareta asylsøkere og dem som får opphold, da særlig punkt 6.4. om enslige mindreårige asylsøkere (EMA).

Basert på erfaringer fra Salhus asylmottak der vi har vært tett på ungdommer som har fått livene sine satt på vent, så er vår sterke mening og anbefaling at midlertidige oppholdstillatelser til 18 års dagen ikke blir gjeldende praksis og lov for samtlige EMA.

Vedlegg