Høringssvar fra Hans Johan Karlsen

Tiltak for raskere integrering

Dato: 08.02.2016

Svartype: Med merknad

Jeg vil herved foreslå at alle norske bedrifter og firmaer tar I mot en voksen flyktning til praksisplass 3 mnd etter påbegynt utdanning I integreringsprogram. Det må pålegges alle bedrifter /firmaer og organisasjoner og gjøre dette tiltaket.  Tiltaket betales av staten I forhold til alle kostnader dette medfører. 

Hensiktene med dette er bedre Norsk kunnskaper , kunnskap om norsk arbeidsliv og kontakt med arbeidslivet. 

Dette vil medføre bedret selvtillit og raskere inkludering.  Samt lettere for flyktninger å komme inn I arbeidslivet. 

Norske arbeidsgivere må få reduksjon I refusjon ved utnyttelse av ordningen, flyktningene reduksjon I støtte dersom de ikke møter uten gyldig dokumentert fravær.