Høringssvar fra Stavanger biskop/Den norske kirke/Erling J. Pettersen

Høringssvar fra Stavanger biskop

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Svar vedlagt som pdf.

Vedlegg