Høringssvar fra Anne Tove Mygland

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Som et medmenneske opplever jeg meg medansvarlig for hvor Norge er på vei. Jeg vil derfor benytte anledningen til, som privatperson, å gi min tilslutning til høringssvarene fra JURK -juridisk rådgivning for kvinner, Norsk juristforbund, Barneombudet og Den norske kirke/Kirkerådet. 

Anne Tove Mygland