Høringssvar fra Ragnhild Fugletveit

Støtter ikke tilakene for å begrense

Dato: 10.02.2016

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke å støtte tilakene som har den hensikten å skulle begrense eller stramme inn lovgivningen jf. utledingsloven.