Høringssvar fra Senter for likestilling

Høringssvar vedrørende endring i utlendingslovgivningen

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Vi støtter opp under høringssvaret fra KUN Senter for kunnskap og likestilling samt JURK Jurdisk rådgivning for kvinner.