Høringssvar fra NILS H. HYBERTSEN

Følg fortsatt internasjonale avtaler og menneskerettighetene

Dato: 07.02.2016

Svartype: Med merknad

De aller fleste forslagene ser ut til å ha ganske ensidig som mål å skremme nødlidende mennesker fra å søke seg til Norge.

Forslagene vil stort sett vanskeliggjøre oppgaven for de som vil prøve å la seg inkludere i det norske samfunnet og for de som arbeider med å bidra til dette. Det som forsøkes skapt her, er utenforskap.

Det vil gjøre det norske samfunnet dårligere og mer utrygt og nyttige ressurser vil gå tapt. Innvandring har alltid hatt positive muligheter i seg, men da må vanskene ved innvandring møtes konstruktivt. Innvandring vil skje.

Det er avgjørende viktig at Norge nå holder fast ved at internasjonale avtaler skal følges, FN skal taes alvorlig, menneskerettighetene gjelder særlig når det blir alvor.

Prøv å gjøre dette bedre!

Nils H. Hybertsen

PENSJONIST, klinisk sosionom, cand mag.