Høringssvar fra Rødt Harstad

Feil ende

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

I stedet for å "gjøre det mindre attraktivt å søke asyl i Norge" må norske myndigheter gjøre mer for å forhindre at mennesker må rømme hus og hjem.

Endringsforslaget har både under- og overtoner av at asylsøkere kommer til Norge av bekvemmelighetsårsaker. Det er mildt sagt smålig og uverdig.

Regjeringa bør ta inn over seg at Norge svikter sin rolle som fredsnasjon, både når det kommer til NATO-vennlighet og våpensalg. Man hører sjelden om hvor store oljeinntekter vi har på grunn av krig og uro i Midt-Østen. Ergo har vi flere andre måter å gripe saken an, enn å skjære ned på allerede knappe ordninger for flyktninger som bor i Norge.

Vi må ta ansvar nasjonalt og internasjonalt og jobbe mot krig og for økt rettferdighet i verden. Målet vårt må ikke være at flyktningene skal slutte å komme hit, men at de skal slippe å måtte forlate hus og hjem.