Høringssvar fra Thorsrud

Man slår ikke noen som allerede ligger nede.

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Helt uakseptabelt at det skal fremmes forslag til innskrenkning på noe som allerede er begrenset sårbart og utsatt. Angrepet på folk I slike situasjoner er forkastelig og helt I mangel av medfølelse empati forståelse og det opprinnelig grunnlaget som behøver hjelp og gode tiltak.