Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Jeg mener at vi må hjelpe mennesker på flukt, og at de som er her får det godt i samfunnet vårt. Derfor er jeg imot endringene.