Høringssvar fra Espen Lie

Høringsuttalelse endring i utlendingsloven

Dato: 09.02.2016

Svartype: Uten merknad

Jeg stiller meg svært kritisk og negativ til de foreslåtte endringene av utlendingsloven og utlendingsforskriften. Stiller meg bak KUN senter for kunnskap og likestilling sin høringsuttalelse, og viser for øvrig til denne.