Høringssvar fra Maren Farmen

Støtter Kirkes Bymisjons uttalelse

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Støtter Kirkens Bymisjons høringssvar, med spesiell vekt på:

* økt bruk av midlertidighet, kombinert med svært høye krav til varig opphold eller familiegjenforening

* økt bruk av midlertidig opphold er et ekstra alvorlig tiltak overfor enslige mindreårige. 

* at konsekvensen kan bli økt antall papirløse i Norge