Høringssvar fra Eva og Gunnar Rogneflåten

Nei til uthuling av asylretten.

Dato: 08.02.2016

Svartype: Med merknad

Vi mener at departementets forslag til lovendringer er grunnleggende usolidarisk og bygger på mistillit til mennesker som søker asyl. Først og fremst er det IKKE Norge som er i krise, det er det flyktningene som er, derfor mener vi at en del av de konkrete forslagene til innstramminger som blir foreslått i høringsnotatet bør avvises, sekundært utredes nærmere og endres.

Vedlegg