Høringssvar fra Riksadvokaten

Høring - endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II)

Dato: 11.02.2016

Svartype: Med merknad

Det vises til departementets e-brev 29. desember 2015 med henvisning til aktuelle endringer i utlendingslovgivningen.

De fremsatte forslag gjelder i hovedsak spørsmål som faller utenfor riksadvokatens arbeidsområde, og som en av den grunn ikke finner det naturlig å uttale seg om.

(se vedlagte brev)

Vedlegg