Høringssvar fra Anita Ekerhovd

Svar på innstramninger ll

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Jeg stiller meg, som privatperson, bak Redd Barnas høringssvar.
Jeg stiller meg også bak Guro Sibekos høringssvar. 

Med ønske om at vi må ta bedre vare på hverandre. 

Anita Ekerhovd