Høringssvar fra Ida Marie Andersen

Menneskerettighetene må respekteres

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Jeg vil be om at det foreliggende utkastet til utlendingslov endres på følgende punkter:  

- Enslige mindreårige må få varig opphold, de trenger trygghet for å bli gode samfunnsborgere.

- Ingen innstramming i retten til familiegjenforening! Trygghet for familien er avgjørende for integrering.

For øvrig må menneskerettighetene respekteres og asylsøkere behandles slik vi selv ville ha ønsket å bli behandlet i samme situasjon.