Høringssvar fra Norsk PEN

Høringssvar fra Norsk PEN

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

HØRING – ENDRING I UTLENDINGSLOVGIVNINGEN – INNSTRAMNINGER II

Norsk PEN viser til høringsnotat Snr. 15/8555 med forslag til endringer i utlendingsloven.

Norsk PEN slutter seg til høringsuttalelse fra NOAS.

Vi refererer spesielt til oppsummerende vurdering under punkt 1.2: Endringer i regelverk brukes som en avskrekkingsstrategi

Norsk PEN er klart negativ til å påføre mennesker med beskyttelsesbehov innstramminger med store konsekvenser for trygghet og integrering, når formålet primært er avskrekking overfor mulige fremtidige flyktninger til Norge.

                                     

William Nygaard                                         Hege Newth Nouri
Leder                                                          Generalsekretær