Høringssvar fra Kristiansand Venstre

Kristiansand Venstre - Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen

Dato: 08.02.2016

Svartype: Med merknad

Høringssvaret er vedlagt som pdf-fil.

Vedlegg