Høringssvar fra Irene Ohnstad

Nei til innstramminger i utlendingslovgivningen

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Jeg støtter uttalelser fra flere av de store organisasjonene og privat personer som stiller seg kritiske til dette forslaget: Barneombudet, Flyktingehjelpen, LNU, Norsk folkehjelp, Sos barnebyer, Udir, Unicef,